Cultuurprijs 2012

We kregen deze erkenning voor de bijdrage door onze vereniging aan het cultuur gebeuren in onze gemeente. Het is een belangrijke opsteker voor onze muzikanten, dirigent, bestuur en alle medewerkers voor en achter de schermen die er steeds in slagen onze verschillende organisaties tot een goed einde te brengen. Dank je wel vanwege het bestuur.