Dirigent

Andreas Carlier

​Andreas Carlier (°1998) begon op 5-jarige leeftijd met trompet.
De eerste lessen kreeg hij van vader-trombonist Gunter Carlier.
Verder volgde Andreas les in de academies van Aalst en Meise.

Hij nam al snel de beslissing om aan de kunsthumaniora van het Lemmensinstituut te studeren waar hij les kreeg van Leo Wouters.
Nu zet hij zijn studie verder in het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen bij Steven Verhaert.
Hij volgde reeds masterclasses bij: Frits Danrow, Thibaud Robinne, Gray Ruselle, Alain de Rudder…
In 2014 behaalde Andreas op 16-jarige leeftijd de eerste prijs van de Belfius Classics.

Door het winnen van een auditie trad hij op zeer jonge leeftijd als solo-trompettist aan met het Nationaal Jeugdorkest in Nederland (NJO), zo kwam hij regelmatig naar buiten met het grote symfonische repertoire in vooraanstaande concertzalen, zowel in binnen- als buitenland.

Ook is hij als freelancer actief in verscheidene hafabra-orkesten en kamermuziek groepen.
Doordat Andreas zich interesseert in het bespelen van authentiek instrumentarium kon hij reeds ervaring opdoen in het Jeune Orchestre de l’Abbeye aux Dames (FR) (het voormalig Jeune Ochestre d’Atlantique) en nam hij deel aan Akademie für alte Musik in Bruneck (I).

Andreas nam de fakkel als dirigent over van Peter Van Montfort eind 2023. Hij tracht bij elke muzikant het beste naar boven te halen en eruit te halen wat er in zit.
Zo schotelt hij ons elke week een pittige, leerrijke en amusante repetitie voor.
Naast dirigent in onze fanfare is hij vast dirigent bij KF De Moedige Vrienden in Grimbergen